niedziela, 27 października 2013

Mazury Baltic Landscape

Kilka dni temu w Nadleśnictwie Spychowo odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Baltic Landscape". Gościem roboczego spotkania był główny Koordynator projektu Pan Przemysław Majewski. Spotkanie to było świetną okazją by podziękować Nadleśnictwu Mrągowo za przekazanie materiałów dydaktycznych dla dzieci polskich ze szkoły w Znamience w Chakasji leżącej na terenie Syberii. Z Mazur wyruszyliśmy we wrześniu na specjalną ekspedycję. Podczas seminariów z ekologii miałam możliwość omawiać także ten projekt. W Spychowie dyskutowaliśmy nad dalszymi perspektywami projektu Mazury Baltic Landscape w nowym okresie programowania oraz przy wspólnej dyskusji zastanowiliśmy się nad stworzeniem ram planu strategicznego. Działając w Stowarzyszeniu Zielone Dzieci od dłuższego czasu przyglądam się jego postępom.

sobota, 19 października 2013

W kolorach jesieni. Horiterapia i florystyka

Zajęcia w cyklu spotkań w Pracowni Artystycznej u Jany Witek, prowadzenia Zofia Wojciechowska, Instytut Hortiterapii, Zielony Promień tel 518 921 104 e- mail : hortiterapia.mragowo@gmail.com

piątek, 11 października 2013

Wizyta na Syberii

Program Pomost. Wielokulturowość przestrzeni. Tożsamość miejsca i historii. Sprawozdanie z wizyty w Abakanie, stolicy Chakasji, leżącej w południowej Syberii.
fot. Artiom Czernyszew W dniach do 16 września do 29 września br. realizowałam program ekspedycji do mazurskich wiosek w Chakasji. Republika Chakasji wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej. Kraj ten położony jest w południowo wschodniej Syberii, w kotlinie Chakasko- Minusińskiej. Liczba mieszkańców nie przekracza 600 tys. a stolicą jest miasto Abakan liczące 167 tys. Od północnego zachodu graniczy z obwodem kemerowskim, od południa i południowego zachodu z republikami Ałtaj i Tuwa, od północy z Krajem Krasnojarskim a od południa blisko z niej do Mongolii.
Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystościach Dni Kultury Polskiej, zaś przeprowadzenie zajęć i seminariów dla mieszkających tam Polaków – było swego rodzaju prezentem na 20 lecie ruchu polonijnego na Syberii. Celem mojej wizyty było także przeprowadzenie warsztatów archiwistyki społecznej oraz wywiadów z mieszkańcami Znamienki i Aleksandrowki – mazurskich wsi na Syberii zamieszkanych przez potomków Mazurów. Mieszkańców do dziś posługujących się gwarą mazurską, kultywujących tradycje rodzinne związane z Mazurami.
fot. Olga Sedych Wyprawa do Chakasji leżącej na Syberii miała formułę wielowymiarową, uzyskała patronat Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacka Protasa oraz wsparcie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Burmistrza i urzędu miasta Mrągowa, Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Senatora RP reprezentującego mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego Marka Konopki a także Instytutu Hortiterapii oraz wielu innych instytucji i osób prywatnych. Na zaproszenie dr Sergiusza Leończyka, prezesa Kulturalno-Oświatowej Organizacji Społecznej „Polonia” w Chakasji w/w ekspedycję odbyłam wspólnie z dr Ewą Piotrowicz. Pani Ewa Piotrowicz jest choreografem, w trakcie wizyty prowadziła zajęcia z tradycji tańca narodowego.
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska polonijnego razem z dr Sergiuszem Leończykiem opracowaliśmy program 14 dniowych zajęć. W czasie mojego pobytu w Chakasji odbyły się zajęcia z j. polskiego dla nauczycieli, seminaria z programów społecznej archiwistyki, dziennikarstwa społecznościowego, animacji środowiskowej, programów działalności wolontarystycznej i społecznej, szkolenia z zakresu projektów o charakterze edukacji ekologicznej. Spotkania prowadziłam jako otwarte, dostępne także dla pracowników instytucji współpracujących z mieszkającymi tam Polakami. Szkolenia ekologiczne spotkały się z dużym zainteresowaniem w Centrum Edukacji Ekologicznej w Abakanie, Parku Krajobrazowym RCH, Narodowym Muzeum RCH, Muzeum Szuszenskoje, w Ogrodach Botanicznych RCH, szkołach polskich w Abakanie i Znamience oraz wśród działaczy polskich a także w szkole polskiej i plastycznej w Minusińsku – mieście leżącym w Kraju Krasnojarskim.
Wspólnym tematem naszych spotkań były nowatorskie projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Program, jaki realizuję od lat w Mrągowie - hortiterapia wzbudził w Chakasji ogromne zainteresowanie. Ekologia jest tam sprawą priorytetową w edukacji dzieci i młodzieży. W związku z nim zostałam zaproszona do redakcji krajowej gazety „Chakasja” w wyniku czego powstał obszerny artykuł na ten temat, promujący także nasz region. W pierwszych dniach pobytu w Abakanie – stolicy Chakasji odbyła się uroczystość otwarcia naszych kursów prowadzonych w ramach w/w programu oraz uroczyste przecięcie wstęgi w Centrum Polskiej Książki. Na spotkaniu zostały odczytane listy gratulacyjne od senatora Marka Konopki i Burmistrz Mrągowa. W obecności p. Konsul RP Anny Walczak, która przybyła z Irkucka oraz Ministra d/spr Mniejszości Narodowych Republiki Chakasji miałam możliwość przekazać pozdrowienia od władz Urzędu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, mieszkańców miasta Mrągowa i senatora Marka Konopki – członka senackiej Komisji d/spr Polonii. Wszystkie listy od władz zostały uroczyście odczytane podczas wieczornej mszy w kościele katolickim w Abakanie prowadzonym przez polskiego księdza oraz na koniec przekazane prezesom polskich organizacji z Syberii.
Podobne spotkania z zaznaczeniem akcentu wparcia naszej ekspedycji przez urząd marszałkowski i mojego miasta Mrągowa odbywały się niemal codziennie. Załączone fotografie obrazują działania promocyjne na rzecz poznania naszego regionu, miasta oraz wielu idei jakie realizowane są przez działające w Mrągowie organizacje. W trakcie seminariów z polskimi nauczycielami oraz prezesami polonijnych organizacji zaprezentowałam walory turystyczne, krajoznawcze i gospodarcze naszego regionu i miasta Mrągowa, podzieliłam się informacjami na temat aktywności naszych mieszkańców i organizacji jakie wyraziły chęć współpracy z naszym Stowarzyszeniem Zielone Dzieci udostępniając swoje materiały. Na spotkaniu z Polonią i pracownikami instytucji współpracujących z Polakami w Abakanie, Znamience i Aleksandrowce pokazaliśmy prezentację działalności Stowarzyszenia Zielona Dzieci, działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Nadleśnictwa Mrągowo oraz Urzędu Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Odbyły się projekcje zdjęć pt. Lot balonem nad Mrągowem, mrągowskiego Festiwalu Kultury Kresowej, – autorstwa Mariana Modzelewskiego oraz pokazaliśmy prezentacje udostępnione przez p. Roberta Wróbla i Mrągowską Informację Turystyczną, wydział promocji Urzędu Marszałkowskiego Warmii i Mazur. Przekazaliśmy młodym Polakom i studentom chakaskich uczelni ofertę studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz studiów podyplomowych hortiterapii a także drobne upominki i dary od UMWWM i urzędu Miasta Mrągowa.
14 dni pobytu na Syberii to czas wytężonej pracy na rzecz środowiska polonijnego, budowania relacji z krajem ale także dzielenia się doświadczeniem i wiedzą by umożliwić stałe podnoszenie rangi pracy polskich działaczy i organizacji jaka nas zaprosiła- wiem, że nam się to udało. W trakcie pobytu miałam możliwość ponownie spotkać się z goszczącymi w Mrągowie rodakami, którzy z wielkim sentymentem wspominają pobyt w naszym mieście. Festiwal Kultury Kresowej oraz kolonie jakie zorganizowaliśmy dla Polonii z Chakasji pozostają żywą pamiątką naszej współpracy. Byliśmy gośćmi Ministerstwa Turystyki Republiki Chakasji i tam także odbyła się promocyjna prezentacja materiałów z Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz przekazaliśmy pakiet folderów dotyczący rozwoju Warmii i Mazur, dodatkowo proszono nas o przekazanie informacji na temat możliwości współpracy w zakresie wymiany turystycznej i projektów międzynarodowych.
W Polsce współpracuję z Związkiem Literatów Polskich, dlatego też dużym wydarzeniem dla nas była wizyta w domu bardów Chakasji. Mieszkańcy Chakasji oraz władze otwierają się na Polskę wyrażając wolę współpracy. W trakcie ekspedycji w Znamience – mazurskiej wsi liczącej ok. 800 mieszkańców przeprowadziłyśmy z p. dr Ewą Piotrowicz inscenizację Mazurskiego Święta Plonu. Przedstawienie wystawiliśmy na deskach miejscowej sceny w Domu Kultury, wspólnie z 80 uczniów polskiej szkoły jaka znajduje się w Znamience pokazaliśmy obrząd charakterystyczny dla mazurskiej kultury. Na przedstawieniu przekazaliśmy słowa od naszych władz adresowane do wszystkich mieszkańców. Wydarzeniu towarzyszyła delegacja z Ministerstwa Oświaty Republiki Chakasji. Reasumując: miasto Mrągowo i nasze województwo ma szereg możliwości współpracy z wieloma organizacjami, instytucjami Republiki Chakasji w zakresie projektów naukowych, badawczych, historycznych, etnograficznych, gospodarczych – interesuje ich wymiana kadry związanej z ogrodnictwem i naukami przyrodniczymi, programami animacji społecznej. Otrzymałam szereg propozycji współpracy zarówno od przedstawicieli władz Republiki Chakasji jak i od środowiska polonijnego. Wszyscy wyrażają podziękowanie i deklarację kontynuacji programu Pomost jaki realizujemy od 2009 r. Mamy nadzieję, że nasza wizyta przyniesie zacieśnienie więzi z mieszkającymi tam Mazurami a miastem Mrągowem oraz Warmią i Mazurami a także, że w taką pracę u podstaw zechcą włączyć się inni. Wizyta badawcza w wioskach mazurskich - to szereg tematów nadal otwartych i koniecznych do dalszej pracy. Czas mija, najstarsi mieszańcy odchodzą a z nimi historia i piękno mazurskiej gwary. Chcielibyśmy zorganizować seminarium dotyczące wyprawy i zagadnień z jakimi mieliśmy się możliwość spotkać. Nasza wyprawa została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacka Protasa, została zorganizowana pomocy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i urzędu miasta Mrągowa, a wsparcia udzieliły następujące instytucje i osoby prywatne Pan Stefan Duk i jego firma oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Portal Kulturalny Warmii i Mazur ”Światowid”, kadra uniwersytecka z Uniwersytetu Warmońsko- Mazurskiego, Nadleśnictwo Mrągowo, Mrągowski Uniwersytet 3 Wieku, Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie. Patronat medialny: Program Pomost Radio Wnet, Portal Kulturalny Warmii i Mazur, Magazyn Polonia, Kresowy Serwis Informacyjny, Nowy Dziennik z Nowego Jorku, Wiadomości Polonijne z Johannesburga, Kurier Mrągowski oraz od strony programów edukacji ekologicznej portal Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Warmii i Mazur, Collegium Copernicanum, Horiterapia.eu, Instytut Hortiterapii i www.hortiterapia.blogspot.com. Obecnie ze względu na dalszą realizację programu Pomost staramy się o wsparcie Senatu RP, który jest przede wszystkim pomocny dla dalszej działalności środowisk polskich na Syberii. Cieszymy się ogromnie mogąc poinformować, że już wkrótce odbędzie się prezentacja efektów z naszej wyprawy na 46. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które odbędzie się we wtorek, 15 października 2013 r. Pozdrawiam Zofia Wojciechowska Instytut Hortiterapii, Prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci

środa, 9 października 2013

Jesienne spotkania z hortiterapią

Jesień to czas ogrodniczych prac. Wchodzimy na działki z grabiami, wykopujemy rośliny i zbieramy warzywa. Weki już stoją w piwniczce a w kuchni wesoło pyrka garnek z kapustą. Za oknem szeleszczą liście winogrona. Zupełne zwariowane wróble ucięły sobie tam pogaduchy. Raczą się słodyczą dojrzałych winogron. A ja zapraszam na zajęcia w pracowni artystycznej u Jany Witek. Spotkamy się w środowe popołudnie 16 października by udekorować dynię, będzie także coś z egzotycznych opowieści...właśnie wróciłam z Chakasji. Planowałyśmy spotkanie 15 października. Piszę w sprawie zajęć “Kompozycja jesiennych kwiatów w dyni”, które odbędą się dzień później -16.10.2013- środa. Zosia, osoba prowadząca te zajęcia, jest świeżo po powrocie z Syberii. W ramach prowadzonego programu z hortiterapii odwiedziła mazurskie wioski Znamienka i Aleksandrowka. Ma dużo ciekawych wrażeń, z którymi chce się z nami podzielić. Zosia została zaproszona do Senatu RP, akurat 15 października, dlatego też zajęcia odbędą się dzień później, 16.10.2013 w środę, natomiast wszystkie pozostałe uzgodnienia pozostają bez zmian. Za tą zmianę przepraszam i pozdrawiam –Jana Siwik
W październiku wiele będzie się działo - razem z Janą zapraszamy